Brug SMS aktivt i virksomheden

SMS er genialt som kommunikationssystem på mange måder. For det første så er det unikt ved at ALLE har adgang til det. Der er faktisk kun meget meget få procent af befolkningen der ikke ejer en mobiltelefon og stort set alle kan, uanset alder, som minimum LÆSE en sms besked. Dernæst så er SMS et push system, hvor man altid kan aflevere sine budskaber og ikke er afhængig af at modtageren er online. Derved adskiller sms sig fra alle de nye og smarte sociale medier, hvor udbredelsens for det første ikke er nær så stor, og dels kræver at man har oprettet sig og er logget på for at få sine beskeder.

Men det er klart at ens sms tjenester ikke kan være baseret på at man sidder og sender en masse individuelle sms beskeder til forskellige kunder og partnere hver eneste dag. Dette skal automatiseres i et eller andet omfang og til det benytter man en SMS Gateway. I en SMS Gateway opsætter man dels de beskeder man ønsker afsendt i forskellige situationer. Det kan være påmindelser om aftaler ved lægen eller indkaldelse af biblioteksbøger eller noget helt tredje.


Et andet vigtigt element når man arbejder med den SMS Gateway, er at den er sat op til at suge de relevante data fra forskellige kilder, for at kunne udføre de ønskede SMS Tjenester. Det kan for eksempel være lægens bookingsystem eller kalender, der koordineres med kundebasen, hvor den automatisk henter kundens mobilnummer. Dermed kan der sendes en meget præcis SMS til kunden, med påmindelse om at man skal komme til undersøgelse en bestemt dag, på et bestemt klokkeslet. Og det helt uden at hverken lægen eller anden personale skal gøre noget for at det sker.

Et andet område indenfor SMS tjenester der bliver mere og mere udbredt, er 2 Vejs sms, hvor en SMS gateway for eksempel benyttes til at håndtere de svar som seere indsender i forbindelse med tv konkurrencer og den slags. Det er så 2 Vejs sms tjenester der sikre at seerne får bekræftigelser og registrerer vindere og den slags.