Dyrker du det spirituelle?Selvom flere og flere danskere melder sig ud af den danske folkekirke, er der en øget interesse for det spirituelle. I det moderne liv hvor alt skal vejes og måles og være meget konkret, kan det være svært at få plads til det åndelige i tilværelsen. Alligevel er mange mennesker søgende, simpelthen fordi det moderne liv er for klinisk. Vi mangler i høj grad ånd og sjæl specielt i livssituationener der er svære. Her viser forskning tydeligt, at mennesker der tror på noget større end dem selv, i højere grad kommer bedre ud af en livskrise end ikke troende mennesker.

Spiritualitet er mange ting

Hvordan det enkelte menneske definerer netop deres helt egen spiritualitet er fuldstændig ligegyldigt, essensen er at du læner dig op af noget større end dig selv, og at du har tillid til, at du er meget mere end blot en krop. Faktisk består du også af ånd, der bebor din krop.