Få du oplevelser



I det moderne hektiske liv, synes mange nok, at der er alt for mange pligter og opgaver der hele tiden skal løses, og for lidt tid til at opleve nye ting. Det er vigtigt, at have en god balance mellem fritidsliv og arbejdsliv. For at være i trivsel på begge områder kræver det, at du får prioriteret i dit liv, sorteret i hvad der er vigtigt og hvad der er spild. Mange mennesker oplever dagligt stress, og føler sig pressede og overbebyrdet. Det er noget det enkelte menneske skal tage alvorligt, ligesom samfundet også har en andel i at sikre, at vi borgere har de bedste rammer og strukturer at agere i, når nu det er at vi skal preforme og præstere på så mange forskellige parametre.

Vi er blevet mere opmærksomme

Heldigvis er der tendenser der viser, at vi er blevet mere opmærksomme på den negative langvarige stress, og flere sadler om til et roligere liv. Hvad gør du?