Test vingerne af

I hele verden er der kommet større fokus på at skabe et klimavenligt miljø. De sidste mange årtier har været hårde ved vores klode, og skal vores børn have en chance, så er det nu, der skal komme mere fokus på klimaet. Heldigvis har Danmark i mange år været i front på vindmøllearenaen. Med to store vindmøllekoncerner breder vi os helt ud i verden. Det har også fået en anden type virksomheder til at vokse frem. Det handler om de virksomheder, der supporterer vindmøller og deres koncerner.

PolyTech er en af disse virksomheder. I samarbejde med vindmøllekoncernerne arbejder de med erosion test og vejr testforsøg. PolyTech har testlaboratorier, der sammen med virksomhederne arbejder på at finde løsninger til gældende udfordringer. F.eks. modtager en vindmøllevinge mange lynnedslag pr. år. Dette har PolyTech fundet en løsning på, og de tilbyder derfor vindmøllekoncerner over hele verden Lightning test, Rain erosion test og tensile test.
PolyTech testcentre ligger i Bramming og Herning i Danmark, og der kan læses mere på testandvalidation.com.

PolyTech testcentre udfører test på virkelige vindmøller. Der er ikke tale om computersimuleringer, da disse ikke altid svarer til virkeligheden. Det er ikke kun problemer, der er opstået nu og her, der testes på. PolyTech afprøver konstant andre løsninger og materialer for at finde materiel, der kan være en endnu bedre løsning end den nuværende. PolyTech er således ikke kun aktive, men også proaktive.
En erosionstest er specielt værdifuld i et land som Danmark, hvor der regner en stor del af tiden. Andre verdensdele kan have andre udfordringer, men PolyTech står ikke tilbage for en udfordring. På hjemmebanen, her i Danmark, er det dog et vigtigt omdrejningspunkt at finde løsninger på vejrets slidtage på vindmøllernes vinger. Godt vi har PolyTech.