Vi skal alle sammen passe på vores miljø

Fyr miljørigtigt med træpiller

Det er mange år siden, at vi sad ude i skoven og fyrede op med grene fra de omkringliggende træer, når vi skulle have noget at spise. Mennesket er kommet milevidt i deres civilisering. Vi er krøbet ind i husene, hvor vi rumopdeler vores forskellige gøremål. Til en start blev komfuret installeret i køkkenet, hvor der blev fyret med brænde, så gryderne kunne komme i kog. Siden er det elektriske komfur kommet til, og brænde er derfor et sjældent syn i køkkenet. Til gengæld er brændeovnen rykket ind i stuen. Først til ren og skær opvarmning – en tak mere udviklet end pejsen – og siden til at styrke den danske ‘hygge’. Hver tredje husstand i Danmark har i disse tider installeret en brændeovn. 

Fokus på miljøet

I de sidste år er der kommet fokus på, at mange af de gamle brændeovne udvikler miljøskadelig røg. Som en konsekvens af dette bliver man nu tilbudt penge for at skrotte sin brændeovn fra før 1995. Nyere brændeovne har helt anderledes krav til udledning af røg. Blandt andet kan man nu få installeret brændeovn med en udsugningsmaskine, så ejeren selv kan styre det mekaniske udsug.

Træpiller på toppen

Man har i dag flere forskellige muligheder for at fyre op under varmen. Som en pendant til det mere almindelige brænde, efterspørges træpiller i større grad. Træpiller kategoriseres som biobrændsel, og er et resultat af sammenpressede træfibre. Der er ofte tale om resterne af forarbejdede nåletræer, men alle typer træ kan anvendes. Når man fyrer med træpiller, så får man en mere effektiv og mindre forurenende opvarmning. Hos Ekmangroup kan man finde 100% rene træpiller 6 mm løs vægt. Disse træpiller 6 mm løsvægt er produceret i HP-kvalitet. Det vil sige, at de lever op til markedets skrappeste krav, og har dermed mindre aske, er slaggerfri og har en bedre forbrænding. Træpillerne er produceret af rene høvlspåner og savsmuld fra træindustrien. Der er således ikke fældet træer kun til dette formål. At købe træpiller til sit fyr er at investere i fremtiden. Træpiller er en bioenergi, der er CO2 neutral, og således støtter det et bedre klima, når man vælger at fyre med træpiller.